Zanim zdecydujesz się na kominek    Musisz zdawać sobie sprawę z zasad bezpieczeństwa instalacji. W naszej firmie uzyskasz szczegółowe informacje nie mniej trzeba wiedzieć o poniższych zasadach. Komin ma kluczowe znaczenie dla możliwości montażu kominka, ponieważ odpowiada
za odprowadzanie dymu powstającego w czasie spalania drewna. Komin musi być szczelny, zrobiony z materiałów odpornych na wysoką temperaturę,
produkty spalania i ewentualnie skropliny oraz powinien być dobrze zaizolowany cieplnie.
Nie może stanowić zagrożenia dla stykających się z nim elementów z materiałów łatwopalnych.
Najlepiej, gdy jest zbudowany wewnątrz domu, wówczas się nie wychładza, a podczas palenia
oddaje ciepło do budynku. A oto najważniejsze zasady podłączania wkładu kominkowego do komina:
 • odległość od miejsca podłączenia czopucha do przewodu dymowego w kominie do jego wylotu nad dachem nie może być
  mniejsza niż 4 m;
 • wymiary komina muszą być dostosowane do rozmiarów otworu paleniska kominka (wkładu kominkowego) i wynosić
  co najmniej: 0,14 x 0,14 cm;
 • przewód kominowy powinien mieć kształt koła albo prostokąta o stosunku boków nie większym niż 1/2.
  Za duży przekrój może spowodować trudności w działaniu kominka, za mały – znaczne zmniejszenie ciągu i w konsekwencji
  dymienie wkładu;
 • podciśnienie w przewodzie kominowym powinno wynosić 10-12 Pa. Gdy przekracza 17 Pa, trzeba dodatkowo
  zainstalować moderator ciągu do jego obniżenia i stabilizacji;
 • przewód kominowy powinien być pionowy (może mieć maksymalnie dwa zagięcia i odchylenie od pionu nie
  większe niż 30%), bez przewężeń i z wylotem powyżej kalenicy;
 • kominek powinien być zbudowany jak najbliżej komina, aby na przewodzie dymowym było jak najmniej zagięć;
 • doprowadzić powietrze do komory spalania - kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz musi być szczelny.
© Copyright 2014 - Website · All Rights Reserved